ÚJTovábbi információkért és a süti beállítások módosításáértkattintson ide.

Ezen webhely böngészésével Ön elfogadja a sütik (cookie-k) használatát, annak érdekében, hogy érdeklődésére szabott reklámokat kínáljunk, látogatási statisztikákat készítsünk és megkönnyítsük a közösségi oldalakon történő információ-megosztást.

Close

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • my skin

Adatvédelem és Jogi információk

1. AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS+

Az oldal használata azon 18. életévüket betöltött egyének számára elérhető, akik érvényes e-mail címmel rendelkeznek. Amennyiben nem töltötte be 18. életévét, szülői felhatalmazás szükséges az oldal látogatásához.

Elképzelhető, hogy az oldalt látogatónak ki kell töltenie egy űrlapot (mielőtt belépne az oldalra), amelyben a csillaggal jelölt rovatok kitöltése kötelező. Ezen rovatok pontatlan és hiányos kitöltése a regisztráció meghiúsulását vonja maga után.

Regisztrációjával a regisztráló elfogadja és biztosítja, hogy a megadott információ helyes és pontos, és személyazonosságának bizonyítékaként szolgál. Amennyiben adatai a regisztráció után változtak, kérjük jelezze azt a Vichy csapata felé.

Az oldalhoz, illetve annak bizonyos tartalmaihoz való hozzáférés egyes esetekben személyes hozzáférési kódhoz kötött. Ilyen esetekben az oldalt látogató felelőssége, hogy biztosítsa ezen kódok bizalmasságát, ugyanakkor bármikor lehetősége van ezek megváltoztatására. Az oldalhoz, vagy bizonyos tartalmakhoz való hozzáféréshez a próbálkozási lehetőségek száma azonban korlátozott annak érdekében, hogy megelőzze ezen hozzáférési kódokkal való visszaélést. Kérjük jelezze a Vichy csapata felé, ha tudomása van bármilyen ilyen jellegű tevékenységről.

A felhasználási feltételekben leírt szabályokkal történő visszaélés esetén a Vichy fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a szabálysértő hozzáférését az oldalhoz. Ilyen esetben a szabálysértőt értesítik. A Vichy mindent megtesz, hogy az oldal folyamatosan elérhető legyen, ugyanakkor nem garantálható a hozzáférés minden körülmények között. Olyan speciális körülmények, amelyek a Vichy hatáskörén kívül esnek (mint például karbantartási és frissítési folyamatok), előfordulhat, hogy korlátozzák az oldal hozzáférhetőségét.

2. SZELLEMI TULAJDONJOG+

A weboldal és az azon található anyagok, amelyeket az oldal tartalmaz (pl. jelek, képek, szövegek, videók stb.) szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Az oldal fejlesztése jelentős mértékű időt és munkát foglal magában a Vichy fejlesztői csapat részéről. Ennek következtében a Vichy-nek nem áll módjában bármilyen jogot átruházni az egyénnek azon kivül, hogy biztosítja az oldal működését szigorúan az egyén személyes és magán céljainak használatára. Az oldal és az oldalon található anyagok mindennemű,  valamint teljes és/vagy részleges reprodukálása és  reprezentációja bármilyen más médiumon kereskedelmi és más célok elérése érdekében, nem engedélyezett. Kivételes esetben, a Vichy kifejezett beleegyezésével lehetőség van arra, hogy az oldalon található információkat reprodukálják és reprezentálják egyéb más médiumon is. Az ezzel kapcsolatos autorizációt előzetesen be kell nyújtani a következő e-mail címen keresztül: info@loreal.cz

3. AZ OLDAL HASZNÁLATA+

Mindenekelőtt rögzítendő, hogy az oldal használata Internet hozzáférés függvénye, amely feltételezi, hogy az oldalt látogató rendelkezik az Internet hozzáféréshez szükséges hardware és software eszközökkel.

Ezenfelül fontos megemlíteni, hogy az Internet önmagában nem garantálja az adathordozás biztonságát, elérhetőségét és integritását. Ennek következtében a Vichy nem vonható felelősségre az olyan hardware vagy software oldalról keletkező kommunikációs és egyéb hibákért (beleértve a vírusokat is), mulasztásokért, törlésekért, kapcsolási késésekért, amelyek nem tartoznak a Vichy közvetlen befolyása alá. Ezenkívül szintén nem vonható felelősségre a Vichy, amennyiben az autorizációján kívüli tartalmak jelennek meg az oldalon a fent említett hardware és software oldalhoz köthető hibákból eredően.

a. Az oldal látogatóinak általános kötelezettségei

A Vichy tiszteletben tartja mások jogát. Ebből kiindulva a Vichy oldal nem használható fel rasszizmus, erőszak, idegengyűlölet céljára, vagy más rosszindulatú, obszcén vagy meg nem engedett célokra.

Az oldal használatával az oldalt látogató beleegyezik:

 • nem közvetít káros, rágalmazó, nem engedélyezett, ártalmas tartalmakat; nem sérti meg a szerzői jogokat; nem bújt erőszakra, valamint rasszista és etnikai csoportok felé irányuló gyűlöletre;
 • az oldalt nem használja politikai, promóciós és propaganda célokra;
 • nem publikál promóciós és reklám tartalmat az oldalon;
 • nem téríti el a fórumokat eredeti céljától, pl. nem használja a fórumokat párkeresési célokra;
 • nem közvetít olyan információt vagy tartalmat, amely negatívan érintheti mások érzékenységét;
 • nem hajt végre illegális tevékenységet, mint például software, fénykép, kép, szöveg, videó stb. tartalmak szerzői jogainak megsértése.

Az oldalon történő bármilyen tartalom publikációjához az egyén garantálja, hogy birtokolja a tartalom szerzői jogait és jogosultságát. Ebben a vonatkozásban a Vichy azt tanácsolja, hogy az egyén ne publikáljon olyan tartalmat (különösképpen fényképet), amely reklámot vagy egy másik márka logóját tartalmazza. Az ilyen tartalmakat töröljük.

b. specifikus kikötések bizonyos tartalmakhoz

Bizonyos tartalmakat a Vichy elérhetővé tesz az oldalon a látogatók számára. Ilyen tartalmak többek között a letölthető anyagok, online alkalmazások, felhasználói tartalom, vita fórum stb. (továbbiakban bizonyos tartalom).

(i) Letölthető anyagok

A Vichy bizonyos tartalmakat elérhetővé tesz az oldalon, amelyeket az oldal látogatója jogosult letölteni ("Letölthető tartalmak"). Az ilyen letölthető tartalmak letöltése során, a látogató a letöltéssel beleegyezik, hogy ezeket a tartalmakat a felhasználási feltételeknek megfelelően fogja használni.

Bármilyen jellegű reprodukálása, reprezentációja, módosítása vagy disztribúciója az oldalon található letölthető tartalmaknak a Vichy előzetes beleegyezéséhez kötött. Az ilyen jellegű felkéréseket előzetesen kell elküldeni a következő e-mail címre:
info@loreal.cz

(ii) Online alkalmazások

A Vichy bizonyos online alkalmazásokat elérhetővé tesz az oldalon, amelyeket az oldal látogatója jogosult használni ("Online alkalmazások"). Az online alkalmazások használatával az oldal látogatója beleegyezik, hogy ezen online alkalmazásokat nem módosítja, nem adaptálja, illetőleg nem reprodukálja.

Bármilyen jellegű, az on-line alkalmazásokat érintő anomália esetén kérjük küldjön e-mailt a következő címre: info@loreal.cz. A Vichy csapata mindent megtesz ezen anomáliák mielőbbi megszüntetésére.

Ha elérhetővé teszünk olyan alkalmazásokat az oldalra látogatók számára, amelyek lehetővé teszik képek szerkesztését (elsősorban pl. azért, hogy virtuálisan teszteljenek egy kozmetikai terméket), a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alkalmazást kizárólag saját privát célra használhatja, eredeti rendeltetési céljának megfelelően. Az oldalra látogatónak tilos az alkalmazást harmadik személyre nézve tiszteletlen, sértő és/vagy jogsértő módon felhasználni. Következtetésképpen, a felhasználónak nem szabad módosítani és/vagy közzétenni egy harmadik fél képét a szóban forgó harmadik fél kifejezett előzetes beleegyezése nélkül. Végül, az oldalra látogató számára tilos az alkalmazás által elérhetővé tett tartalmak (különösképpen a modelleket ábrázoló tartalmak) egy részének vagy egészének (az alkalmazással vagy más módon történő) módosítása és/vagy közzététele kifejezett előzetes engedélyünk nélkül.

(iii) Felhasználói tartalom és felhasználói tevékenység

Felhasználói tartalom
A Vichy bizonyos felhasználói tartalmak publikására (szöveg, kép, videó stb) lehetőséget nyújt a Vichy oldalon ("Felhasználói tartalom").

Felhasználói tartalom közzétételével a felhasználó automatikusan garantál, egy jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és világszerte érvényes licencet az adott felhasználói tartalom (része vagy egésze) felhasználására, másolására, módosítására, adaptálására, terjesztésére, lefordítására, más munkákba való bevonására és egyéb módon való felhasználására bármely médiában (korlátozás nélkül beleértve ezt az oldalt.)

A felhasználó beleegyezik, hogy a Vichy felhasználhassa a felhasználói tartalmat a saját weboldalán és harmadik fél által üzemeltetett oldalakon, különösképpen az úgynevezett közösségi oldalakon (mint a Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion, etc. Oldalunkat nem működteti és szponzorálja egyik előbb említett oldal sem) beleértve a plug-in-eket és alkalmazásokat is, amelyek ezeken az oldalakon futnak és amelyek elérhetőek lehetnek oldalunkon, a továbbiakban “Harmadik fél által üzemeltetett weboldalak”.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közösségi oldalak használatára kizárólag a közösségi oldal saját felhasználási feltételei vonatkoznak. Következtetésképpen, a felhasználó elfogadja, hogy az előbb említett feltételek kötelező érvényűek ránk nézve a tartalom felhasználásával kapcsolatban. Ezért mi nem vállaljuk a felelősséget a tartalom általunk vagy harmadik fél által történő felhasználásával kapcsolatban, amennyiben az összhangban van a közösségi oldal által meghatározott felhasználási feltétetlekkel, amelyek különösen, de nem kizárólagosan, a felhasználói tartalom időtartamával és törlésével kapcsolatos hatályban lévő jogalkotásra vonatkoznak.

A felhasználó saját felelőssége bármilyen, a tartalom felhasználásához kapcsolódó harmadik féltől származó követelés, a közösségi oldal által meghatározott feltételekkel összhangban.

A fent említettek sérelme nélkül, a felhasználó garantálja, hogy megkapta a szükséges információkat minden érdekelt fél részéről a felhasználói tartalommal kapcsolatban, a közösségi oldalakon használtakra vonatkozóan.

Végül, a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja (és megerősíti, hogy megkapta az összes szükséges információt), hogy a tartalom esetlegesen “vírus kommunikációban” (word-of-mouth kommunikáció) felhasználásra kerülhet ezeken a harmadik fél által üzemeltetett oldalakon, és mi nem vállaljuk a felelősséget ezzel kapcsolatban.

A felhasználó tartalom, amit a felhasználó tesz közzé oldalunkon, teljesen a felhasználó döntése és felelőssége. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználói tartalomnak összhangban kell lennie az érvényben lévő jogalkotással, vagy az elfogadott erkölcsi normákkal és nem szabad sértenie mások jogait. E tekintetben fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kitöröljük azt a felhasználói tartalmat, amely nyilvánvalóan illegális és/vagy ellentétes az elfogadott erkölcsi normákkal, és/vagy ami sérti mások jogait.

Felhasználói tevékenység
A harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon keresztül a felhasználónak lehetősége nyílik különböző tevékenységekre a mi oldalunkon, mint pl. megosztani, kommentelni és/vagy tartalmakat ajánlani, a továbbiakban “Felhasználói tevékenység”.

Amikor a felhasználó egy felhasználói tevékenységet végez egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon, vagy azon keresztül, a felhasználó engedélyezi számunkra, hogy néhány alap információhoz hozzáférjen a felhasználó harmadik fél által üzemeltetett weboldalon található profiljából (név, profil kép, nem, születésnap, hálózatok, felhasználónevek, ismerősök listája és más mindenki számára elérhető információk; emberek, akiket követ és/vagy aki a felhasználót követi, kommentek és/vagy a tetszések, a továbbiakban: “Nyilvános Információk”) annak érdekében, hogy a felhasználói tevékenység megtörténjen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy néhány nyilvános információ, amit a felhasználó megad egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon, publikálva van és bárki megtekintheti, aki ellátogat oldalunkra, vagy tagja az adott harmadik fél által üzemeltett oldalnak. Nem vállaljuk a felelősséget a felhasználó nyilvános információiért és annak más felhasználók általi felhasználásáért.

Ha a felhasználó nem akarja, hogy nyilvános információi publikálva legyenek oldalunkon, a felhasználó saját felelőssége az adatvédelmi beállítások kezelése a harmadik fél által üzemeltett weboldalon található profilján. Nem vállaljuk a felelősséget az adatvédelmi beállítások módosítása és a tevékenység oldalunkról való törlése közötti késedelemért.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi e-mail címen: info@loreal.cz, ha olyan felhasználói tartalommal találkozik, amely az érvényben lévő törvényhozással és/vagy az elfogadott erkölcsi normákkal és/vagy az itt meghatározott elvekkel ellentétes és/vagy sérti mások jogait.

(iv) Blog

A Vichy lehetőséget nyújt arra, hogy az oldalt látogatók elmondják és megosszák véleményüket egymás között ("Blog").

A blog használata összhangban kell legyen az érvényben lévő jogszabályokkal, az elfogadott erkölcsi normákkal és a mások jogainak tiszteletben tartásának elvével.

Kérjük,a következő e-mail címre: info@loreal.cz jelezze, ha olyan jellegű kommunikációt tapasztal a vélemény fórumon, amely ellentétben áll az érvényben lévő jogszabályokkal, az elfogadott erkölcsi normákkal és a mások jogainak tiszteletben tartásának elvével.

4. AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ+

a. Általános rendelkezés

A Vichy mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb és legfrissebb információkat tegye közzé az oldalon. Mindazonáltal az interneten keresztül történő adatátvitel és információáramlás időközönként akadozást mutathat a technikai megbízhatóság hibahatárán belül, ezért a Vichy nem tudja garantálni az oldalon található információk teljes pontosságát.

Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen jellegű technikai hibák gyakran egy kívülálló, harmadik személy által létrehozott akadályból erednek. Kérjük jelezze a következő e-mail címre: info@loreal.cz, ha bármiféle hibát észlel az oldalon található információkkal kapcsolatban.

b. Információk a termékekről és szolgáltatásokról

Az oldalon található és az oldalt látogatók számára megtekinthető termékek és szolgáltatások nem képeznek közvetlen vásárlásra utaló ajánlatot (hacsak nincs erre utaló indikáció). Az oldalon található termékek és szolgáltatások célja a Vichy termékeinek és szolgáltatásainak általános bemutatása, ország specifikusan.

c. Tanácsadó és diagnosztikai alkalmazások

Az oldalon található tanácsadó alkalmazások egyszerű szimulációk és általános céljuk, hogy a felhasználó kozmetikai szakember tanácsával felérő tanácshoz jusson. A tanácsadói alkalmazások által kapott információ nem helyettesítheti az orvosi diagnózist vagy klinikai konzultációt, illetőleg nem helyettesíthet orvosi kezelést. Következésképpen a Vichy nem tudja garantálni a tanácsadói alkalmazásokat kipróbáló felhasználóknak a teljeskörű elégedettséget az alkalmazások által nyújtott eredményt illetően, és a Vichy nem tartja magát felelősnek azért, hogy ezen alkalmazásokat és azok eredményét a felhasználók miképpen használják vagy értelmezik.

További információért és a kételyek eloszlatásáért kérjük keresse fel orvosát és/vagy küldjön e-mailt a következő címre: info@loreal.cz

d. Hiperhivatkozások

A Vichy oldalon található hiperhivatkozások bizonyos esetekben egy harmadik kívülálló magán- és/vagy jogi személy oldalára terelik a hiperhivatkozás linkre kattintó felhasználót. Ezen oldalak felett a Vichy-nek nincsen befolyása. Ennek következtében a Vichy nem vállal felelősséget az ilyen hiperhivatkozás linkeken keresztül elérhető tartalmakért.

Továbbá a Vichy oldalon elhelyezni kívánt hiperhivatkozás linkekkel kapcsolatban előzetes egyeztetés szükséges mindkét fél részéről. Ezzel kapcsolatos igényeket, kérjük küldje el a következő e-mail címre: info@loreal.cz

e. HTTP-sütik

A sütik olyan kis méretű fájlok, amelyeket egy oldal böngészése során a számítógép tárol (mint például meglátogatott konzultációs oldalak, a konzultáció dátuma és ideje stb.) Ezen tárolt fájlok esetlegesen ugyanazon oldal egy későbbi látogatása során a weben újra beolvasásra kerülhetnek.

Annak érdekében, hogy a Vichy oldal funkcióit teljeskörűen kihasználhassa, érdemes a számítógépén a sütik elfogadására vonatkozó parancsot beállítani. Fontos hangsúlyozni, hogy a sütik nem engedélyezik a Vichy-nek a sütik mögött álló felhasználót azonosítani. A sütikben tárolt információk a felhasználó számítógépén 6 hónapig kerülnek rögzítésre.

Ugyanakkor a Francia Adatvédelmi Hatóság ajánlásának megfelelően felhívjuk a figyelmet annak a lehetőségére, hogy a sütik kikapcsolására is mód van a webböngészőben. (Bővebb információkért látogasson el a: http://www.cnil.fr oldalra).

5. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT+

A Honlap látogatói a személyes adataiknak a honlapon történő megadásakor hozzájárulnak, hogy a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám: 01-09-268100) (továbbiakban „Adatkezelő”) a megadott személyes adatait (név, lakhely /ország, város/, születési idő, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és direkt marketing céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően, a feliratkozástól számított 10 évig. Az adatok megadása önkéntes.

A látogatók személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Mindshare Médiaügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B épület II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-696437, valamint az OGILVY ONE, a.s. (székhely: Přívozní 2A, House No. 1064, Prague 7, Post Code 170 00, cégjegyzékszám: 25725831) részére adja át (továbbiakban „Adatfeldolgozó vagy „Adatfeldolgozók”). Harmadik személyek részére az adatok nem kerülnek továbbításra és azon nem válnak hozzáférhetővé. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezelik.

 • A honlapon személyes adataikat megadó látogatók az Adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését és megilleti őket a 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi jogosultság, így különösen tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.
 • A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett látogatónak. A látogató jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés az Adatkezelő elektronikus címén (vichy@hu.loreal.com) vagy postai úton (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) kérhető.
 • A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben.
 • Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek az Adatkezelő adatbázisából, valamint az Adatfeldolgozó rendszeréből.
 • Amennyiben a látogató úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, az Adatkezelőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy igényét bíróság előtt is érvényesítheti.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63554/2013.

6. SÜTIK+

SÜTIK MIK A SÜTIK?

7. WEBTÁRHELY BIZTOSÍTÁSA+

A weboldal hosting szolgáltatását a Microsoft France SAS biztosítja. Bejegyzett címe: 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Franciaország. Cégjegyzékszám : 327 733 184 (RCS Nanterre).