ÚJTovábbi információkért és a süti beállítások módosításáértkattintson ide.

Ezen webhely böngészésével Ön elfogadja a sütik (cookie-k) használatát, annak érdekében, hogy érdeklődésére szabott reklámokat kínáljunk, látogatási statisztikákat készítsünk és megkönnyítsük a közösségi oldalakon történő információ-megosztást.

Close

OK

OKCancel

Thank you

Close

HIVATALOS SZABÁLYOK ÉS A TESZTELÉS FELTÉTELEI

1. A tesztelés kiírója és szervezője

1.1. A játék és terméktesztelés kiírója a L'Oréal Magyarország Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám: 01-09-268100) (a továbbiakban „Kiíró“).   1.2. A tesztelés szervezője a Group M, s.r.o., (székhely: Praha 5, Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00 cégjegyzékszám: Městský soud v Praze, C-rész , 88429 sz. betét, cégjegyzékszám: 267 03 041 alatt volt (a továbbiakban „Szervező“).

2. A tesztelés helyszíne és időtartama, a játékkal érintett termékek

2.1. A játék időtartama: 2014. február 1. 00.00-tól 2014. február 28. 24.00-ig. Ezt követően a tesztelés időtartama: a termékek kézhezvételtől számított 6 hét.   2.2. A Játékban a jelen szabályzathoz 1. sz. mellékletként csatolt termékek vesznek részt. A Tesztelőket  szakmai zsűri választja ki, és a termékek az applikációban megadott adatok alapján kerülnek megküldésre, a tesztelők nem választhatnak. A termékek cseréjére nincs lehetőség. A tesztelésben történő részvétel lehetősége másra nem ruházható át semmilyen formában.

3. A részvétel feltételei

3.1. A játékban és a tesztelésen minden olyan személy részt vehet, akinek kézbesítési címe Magyarország területén van.   3.2. A játékban és a tesztelésen nem vehetnek részt a Kiíró és a Szervező ügynökség alkalmazottai, a tesztelés szervezését biztosító cégek alkalmazottjai, valamint a fenti személyek Ptk. szerinti hozzátartozói.   3.3. A játékban és kiválasztás esetén a tesztelésben való részvétel feltétele a honlapon található űrlap kitöltése az „Önökkel tesztelünk“ alkalmazásban a   http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx oldalon (a továbbiakban „űrlap“). Az űrlap kitöltése mellett kizárólag azok a jelentkezők kerülhetnek be a játékba és a tesztelésre, akik az ott meghatározott személyes adataikat pontosan és hiánytalanul, a valóságnak megfelelő módon kitöltik és válaszolnak a feltett kérdésekre. Felhívjuk a részt venni szándékozók figyelmét, hogy a hiányosan, vagy nem megfelelően, érthetetlenül kitöltött regisztrációk a játékból és így a tesztelésből is kizárásra kerülnek.   3.4. A tesztelésben való részvételnek nem feltétele bármilyen termék megvásárlása vagy egyéb pénzügyi hozzájárulás megfizetése.

4. A tesztelők kiválasztása

4.1. A játékban részt venni szándékozó személy a honlapon található űrlap kitöltésével, az ott található kérdések megválaszolásával és adatai megadásával regisztrál a játékba. A játékra jelentkező válaszait szakmai zsűri kiértékeli, szakmai (elsősorban a termék tesztelésére való alkalmasság, a tesztelők összetételének sokszínűsége, stb.) szempontok alapján. A szakmai zsűri a döntését indokolni nem köteles, és döntése nem vitatható.   4.2. A jelentkezők a zsűri által történő kiválasztás esetén vehetnek részt a tesztelésen. Összesen 30 fő kerül kiválasztásra az érvényes regisztrációk közül a regisztrációs időszak lezárását követő 10 napon belül (azaz 2014. március 10. napjáig).   4.3. A kiválasztott tesztelőket (továbbiakban „Tesztelők“) a szervező értesíti az általuk a regisztráció során megadott e-mail címen.   4.4. Előzetes egyeztetést követően a kiíró postai úton, a tesztelésre kiválasztott személyek értesítését követő 10 napon belül, saját költségén eljuttatja a tesztelésre kiválasztott jelentkezők részére a tesztelésre szánt termékeket, valamint az azok használatára és a tesztelésre vonatkozó leírást. A szervező a kézbesítést egy alkalommal kíséreli meg. Amennyiben ezen alkalommal a termékek nem kerülnek átvételre a tesztelő, vagy az átvételre meghatalmazott képviselője által, a teszttermékek nem kerülnek átadásra, azok a Kiíró tulajdonában maradnak. A Kiíró kifejezetten kizárja felelősségét az át nem vett, vagy a postázás során elveszett, megsérült vagy késedelmesen kézbesített termékekért.   4.5. A Tesztelők jelen játékban történő részvétellel kötelezik magukat arra, hogy betartják a termékekhez kapott használati utasítást.

5. Tesztcsomag és a tesztelés folyamata

5.1. A tesztelésre szánt termék használatát a tesztelő a termék átvételét követően haladéktalanul köteles megkezdeni és 6 héten keresztül, megszakítás nélkül a termékhez mellékelt használati utasításnak megfelelően köteles azt használni.   A 6 hét alatt a tesztelő köteles: – a termékeket az előírásoknak megfelelően használni; – a tesztelés megkezdése előtt, majd ezt követően 7 naponta (azaz összesen 7 alkalommal) egy saját készítésű, nem retusált és semmilyen módon nem manipulált, színes fényképet - melyen saját arca látható - feltölteni a következő címre: [http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx]; – a tesztelés időtartama alatt hetente 3 alkalommal a termékről és a tesztelésről, annak eredményéről megfogalmazott tapasztalatokat tartalmazó leírást feltölteni a következő címre: [http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx]. A vélemény hossza egyenként kb. 100 karakter lehet.   A Tesztelő a jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a fent meghatározott feltételeket az általában  elvárható módon teljesíti (fényképek és leírások). A szabályok megsértése, a kötelezettségek nem teljesítése esetén a Szervező követelheti, hogy a tesztelő a részére eljuttatott termékek vételárát valamint a szállítási költségeket (az ezzel összefüggő esetleges igényérvényesítési költségekkel együtt) térítse meg a Szervező részére. A Tesztelő tudomásul veszi, hogy a Kiíró a fényképek valódiságát (tesztelőt ábrázolja-e) és a leírások eredetiségét nem tudja ellenőrizni. A Tesztelő felel azért, hogy a fényképek és a leírások a valóságnak megfelelnek.   A Tesztelő a fényképek és leírás beküldésével kijelenti, és ezért helytáll, hogy   – amennyiben bármely fénykép a szerzői jog által védett szerzői mű, a fénykép készítője írásban lemondott nevének feltüntetéséről, és ingyenesen hozzájárult a fénykép bármely, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához; – hozzájárult a fényképek elkészítéséhez; – hozzájárul a fényképek közzétételéhez szükséges átdolgozásához, továbbá minden, a jelen Játékszabályzatból eredő felhasználásához, így különösen a fényképek bármely célra történő – ideértve a Kiíró reklámozásának célját is – közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez), különösen de nem kizárólag a [http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx] oldalon; – a leírások saját szellemi alkotásai, azokra nézve korlátozásoktól mentes szerzői jog illeti meg; – hozzájárul a leírások felhasználásához, beleértve az átdolgozást is és bármely célra történő – ideértve a Kiíró reklámozásának célját is – közzétételéhez (lehívásra hozzáférhetővé tételéhez),különösen de nem kizárólag a [http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx] oldalon.   A megküldött leírások illetve fényképek szükség esetén moderálás után jelennek meg. A Szervező a feltöltést követően a benyújtott fényképeket és leírásokat átnézi, moderálhatja, esetleg módosítást kérhet. A jelen promóció szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a fényképek vagy leírások, amelyek pornográf tartalmúak (amelyek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amelyek a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolnak), különösen, de nem kizárólagosan szexuális tartalmúak, sértik a jó ízlést, vallási, politikai vagy egyéb jelképeket ábrázolnak, a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiíróktól idegen logót, feliratot tartalmaznak, internetes honlapról vagy bármely más forrásból úton letöltött (másolt) fényképet, a Játékostól különböző személyt ábrázoló fényképet, reklámnak minősülő közlést tartalmaznak, a Kiíró, vagy más személy jó hírnevét, vagy más személyhez fűződő, vagy egyéb kizárólagos jogát sértik, továbbá, ha egyébként jogsértőek.   A fényképeken szereplő tartalomért a Tesztelő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket (ideértve a fizetési kötelezettséggel járó következményeket is) is kizárólag a Tesztelő viseli. Amennyiben harmadik személynek személyiségi vagy szerzői vagy egyéb kizárólagos jogából eredő igénye keletkezik a fénykép elkészítéséből, vagy felhasználásából eredően, jogok vonatkozásában harmadik személynek a fényképekkel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Tesztelőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervezők jogosultak a Játékosra áthárítani.   A Tesztelő a jelentkezéssel kifejezetten lemond az őt esetlegesen a fényképpel vagy a leírással összefüggésben őt megillető díjigényéről.   5.2. A 4. pont szerint kiválasztottaknak a tesztcsomagra nem keletkezik jogosultsága, azok kézbesítését megelőzően a kiíró a tesztelés szabályait a lentiek szerint módosíthatja. A tesztcsomagokat nem lehetséges készpénzre váltani, sem helyettük más tárgyi teljesítést követelni. Az első kézbesítés alkalmával át nem vett tesztcsomagok a kiíró tulajdonában maradnak.

6. Személyes adatok

6.1. A résztvevő a játékba való regisztrációjával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kifejezett és önkéntes beleegyezését adja a szervezőnek és kiírónak, hogy a személyes adatait (amelyek a név, vezetéknév, e-mail cím, lakóhely, cím, foglalkozás, kor) a tesztelésre történő kiválasztással és a tesztelésben történő részvétellel kapcsolatban (így különösen a részvételi jogosultság vizsgálata, a teszttermék átadása), valamint – a regisztrációban jelzett beleegyezés esetén – a Kiíró egyéb kereskedelmi és direkt marketing céljaira (így különösen termékek és szolgáltatások ajánlására, marketing tevékenységekről való értesítésre, valamint az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus úton lezajló kereskedelmi kommunikációra szolgálnak) az adatkezelő (és megbízása alapján az adatfeldolgozók) kezelje. A direkt marketingre a Kiíró külön check-box alkalmazásával hívta fel a figyelmet. Az adatkezelés időtartama amennyiben a jelentkező a direkt marketinghez nem járult hozzá legfeljebb a tesztelés lezárásától számított 2 hónap. A direkt marketinghez történő hozzájárulás esetén az adatkezelés időtartama határozatlan, de az legfeljebb a jogosult hozzájárulásának visszavonásáig tart.   6.2. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes. A személyes adatok kezelője a Kiíró. A személyes adatok feldolgozását a Szervező, a Mindshare Médiaügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B épület II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-696437) és az IS Innovative Solutions Kft. (1015 Budapest, Batthyány utca 51., cégjegyzékszám: 01-09-867283) végzi. Az adatok a jelen pontban megjelölt adatfeldolgozókon kívül harmadik személyek számára nem kerülnek átadásra és nem válnak hozzáférhetővé.   6.3. A résztvevő a személyes adatok feldolgozására való hozzájárulását jogosult visszavonni írásos formában, az adatkezelő vagy szervező adatfeldolgozó címére vagy a fanpageadmin@mindshareworld.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonását követő 5 munkanapon belül a személyes adatok az adatkezelő és adatfeldolgozók adatbázisában törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása a játék lefolyása alatt a résztvevő/tesztelő kizárásához vezet. Az érintetteknek továbbá joguk van a személyüket illető adatokhoz hozzáférni, kérhetik ezen adatok módosítását, tiltakozhatnak adatainak kezelése ellen, kérhetik azok törlését, valamint élhetnek a 2011. évi CXII. törvény által biztosított valamennyi jogosultsággal, A résztvevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy direkt marketing esetén tiltakozhatnak személyes adataik direkt marketing céljára történő felhasználása ellen a 2011. évi CXII. törvény 21.§ (1) b) pontja szerint.   6.4. Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a résztvevők és érdeklődők az adatkezelőhöz vagy adatfeldolgozókhoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhatnak, vagy bírósági előtt eljárást kezdeményezhetnek.   6.7. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63554/2013.

7. Záró rendelkezések 7.1. A tesztelésben való részvétellel az érdeklődő elfogadja jelen tesztelés feltételeit és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.   7.2. Jelen kiírás és tesztelés alapján a Kiíró kizárólag a fenti szabályokban meghatározott szolgáltatások és termékek nyújtására köteles.   7.3 A tesztelésben részt vevő a részvétellel kijelenti, és szavatol azért, hogy az általa beküldött fénykép és a termékkel kapcsolatban adott leírása, véleménye harmadik személy jogait, így különösen szerzői jogot nem sért.   7.4. A kiíró a tesztelés teljes ideje alatt fenntartja a jogát arra, hogy a verseny teljes lefolyása alatt megváltoztassa a tesztelés feltételeit, valamint jogosult megváltoztatni a tesztcsomagokat, elhalasztani, megszakítani vagy lemondani a tesztelést. A változások a [http://www.vichy.hu/cikk/Ideal-Skin-Diagnostic/a20941.aspx] oldalon történő közzététellel lépnek hatályba. A kiíró jogosult a tesztelésen részt vevő személy kizárására különösen a szabályok megszegése miatt, miközben az érdeklődőnek nem keletkezik jogosultsága a versenyben való részvétellel kapcsolatban keletkező költségek térítésére.   7.5 Sem a Kiíró sem a Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).   7.6 A játékosok (és későbbi tesztelők) a vetélkedőn való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítják a tesztelés szabályaival való egyetértését, és vállalják azok maradéktalan betartását. A tesztelés kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogszabályai szabályozzák.
Budapest, 2014. január 31.